Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 16.11.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Støy er et økende miljø- og samfunnsproblem, samt medvirkende årsak til flere sjukdommer. I 1978 leverte kommunal- og miljøvernkomiteen en inn- stilling med uvanlig presise og framtidsrettede formuleringer angående mål og virkemidler for å redusere støy, i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 50 for 1976-77. Lite av anbefalingene er fulgt opp.

Vil miljøvernministeren pusse støvet av den snart 13 år gamle innstil- lingen og sørge for at viktige målsettinger blir realisert?" (Trukket) (Trukket tilbake)


Les hele debatten