Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Hardangerbroen er det første vegprosjekt i landet der DU-midler inngår som en viktig del av lånefinansieringen (tegning 1989 ca 63 mill kroner). Finansdepartementets ramme for 1990 er inntil 150 mill kroner med tegningsfrist 31. desember 1990.

Kan statsråden medvirke til en snarlig avklaring av denne saken, med tilslutning til prosjektet, slik at tilleggstegning for 1990 kan finne sted?"


Les hele debatten