Spørretimespørsmål fra Karin B. Theodorsen (SV) til forsvarsministeren

Datert: 16.11.1990
Fremsatt av: Reidar Johansen (SV)
Besvart: 21.11.1990 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Karin B. Theodorsen (SV)

Spørsmål

Karin B. Theodorsen (SV): "I Finnmark flyr i dag Forsvaret parallelt på de samme rute- strekningene som de sivile selskapene. Rutetilbudet til den sivile befolkning trues av nedskjæringer. En rekke Finnmarks-kommuner har tatt opp kravet om samordning av sivil og militær flytransport.

Vil samferdselsministeren sette fortgang i arbeidet med samordning av sivil og militær flytransport i Finnmark?" (Tatt opp av Reidar Johansen)


Les hele debatten