Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 09.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ved Aker sykehus foreligger det nå forslag fra direktøren, tidligere formann i Norsk Sykepleierforbund, om omgjøring av et stort antall hjelpe- pleierstillinger til et mindre antall sykepleierstillinger. Utspillet synes å være et ledd i Norsk Sykepleierforbunds erklærte målsetning om at hjelpe- pleierne skal bort fra norske sykehus.

Hva kan, eller vil, sosialministeren gjøre for at vi også i fremtiden kan få beholde den verdifulle hjelpepleiertjenesten i norske sykehus?"


Les hele debatten