Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 09.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Høyesterett har gjennom sin dom i den såkalte Austestad-saken fastslått at det foreligger et rettskrav på hjemmehjelp og hjemmesykepleie for dem som har behov for dette for å kunne bo hjemme.

Hva vil sosialministeren gjøre for å få kommunene til å innfri sine forpliktelser til å gi nødvendig hjelp i hjemmet?"


Les hele debatten