Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 13.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Som eit ledd i EF-tilpassinga vert det meldt at ordninga med monopolet på medisinomsetjing i Norsk Medisinaldepot må opphevast. Dette vil få fylgje både for pris, kvalitet og kontroll.

Meiner sosialministeren at det vil vera ein føremon helsepolitisk om vi no får innført frikonkurranseprinsippet innan medisinomsetjinga?"


Les hele debatten