Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til sosialministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Antall nyfødte som årlig behandles ved kuvøseavdelingen på Regionsyke- huset i Trondheim, har økt fra 350 til 550 uten at avdelingen er tilført ekstra ressurser. Det harde arbeidspresset over tid som dette medfører, har gjort at sykepleierne ved avdelingen nå har sagt opp sine stillinger.

Hvordan vil statsråden bidra til å løse problemene?"


Les hele debatten