Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.11.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Hvorfor nøler departementet med å gi uteksaminerte studenter ved Agder distriktshøyskole anledning til å bruke siviløkonomtittel så lenge skolen allerede gir relevant utdanning?" (Trukket)


Les hele debatten