Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Den konflikt som har oppstått mellom firmaet Hafslund-Nycomed og en overlege ved Institutt for biomedisinsk teknikk avdekker en grunnleggende interessekonflikt blant annet omkring rettighetene til forskningsdata.

Vil sosialministeren ta initiativ til en politisk avklaring med hensyn til interessekonflikten mellom offentlig forskning og industri, herunder rettighetene til forskningsdata?"


Les hele debatten