Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 16.11.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Jane Søby lider under store belastninger da hun etter et besøk på Skjeberg sosialkontor i Østfold ble fratatt sine to barn. Til tross for høy prioritet har saken ligget snart tre måneder i departementet der arbeidspress, omorganisering, flytting og ny regjering brukes som unn- skyldning for en sendrektig saksbehandling.

Hva vil statsråden foreta seg for å rette på forholdene?" (Trukket)


Les hele debatten