Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 12.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av kultur- og kirkeminister Åse Kleveland

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Det framgår av mediaoppslag og uttalelser fra kommunale planleggere at idrettsbevegelsen rundt omkring i landet er kommet svært kort når det gjelder å integrere mennesker med psykisk utviklingshemming i idretts- lagenes aktiviteter.

Vil statsråden ta initiativ som kan påskynde prosessen med at også mennesker med psykisk utviklingshemming gis større mulighet til å delta i idrett i det lokale idrettslag?"


Les hele debatten