Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 14.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av kultur- og kirkeminister Åse Kleveland

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "LOA-direktør Haavinds fratredelse med vederlag på 1,9 mill. kroner har vakt sterke reaksjoner.

Hvordan vurderer kulturministeren virkningene av Haavinds avgang for OL-prosjektets anbudsstrategi, kostnadsrammer og estetiske utforming av anleggene, og hva vil kulturministeren gjøre for å unngå avtaler om så provoserende høye avgangsvederlag for framtida?"


Les hele debatten