Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 15.11.1990
Besvart: 21.11.1990 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "I en høringsuttalelse av 1. oktober 1990 vedrørende NOU 1990:11 etterlyser igjen Norges Idrettsforbund den politiske behandlingen av Korvald-utvalgets innstilling (NOU 1988:17), som på bred basis tok for seg rammevilkårene til de ideelle organisasjonene.

Hva har skjedd med denne omfattende utredningen hittil, og når vil den komme til politisk behandling?"


Les hele debatten