Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 04.01.1991
Besvart: 09.01.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "NATO har vedtatt å sende 41 kampfly til Tyrkias grense mot Irak.

Hva er Den norske regjerings holdning til at NATO på denne måten samordner sin innsats i forhold til en konflikt som foregår utenfor NATOs traktatfestede virkeområde og til en eventuell norsk deltagelse i denne NATO-styrken?"


Les hele debatten