Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Datert: 20.12.1990
Besvart: 09.01.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Det har i lengre tid vore uhaldbare forhold for varetektsinnsette ved arresten ved Bergen politikammer.

Kva tiltak vil justisministeren setja i gang for å få til ei permanent løysing på desse problema?"


Les hele debatten