Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 21.11.1990
Besvart: 09.01.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Påstander om dumping og påstander om et omfattende irregulært salg av oppdrettsfisk vil raskt kunne svekke næringas muligheter på ulike eksportmarkeder. Alvorligst er det imidlertid at oppdrettsnæringa som ei distriktsnæring med store muligheter, også vil svekkes.

Vil fiskeriministeren treffe tiltak som gir myndighetene og andre berørte parter innsynsrett i de enkelte oppdrettsanleggs salgsstatistikker og regnskap?"


Les hele debatten