Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren

Datert: 04.01.1991
Besvart: 09.01.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "En rapport fra Norges geologiske undersøkelse viser at det minst 10 steder i Akershus fylke er avfallsfyllinger med så alvorlige forurensninger at det er nødvendig med tiltak, mens det på ytterligere minst 48 steder er begrunnet mistanke om spesialavfall eller miljøgiftige kjemikalier i grunnen.

Hvilke tiltak vil Miljøverndepartementet ta initiativ til?"


Les hele debatten