Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til samferdselsministeren

Datert: 20.11.1990
Besvart: 09.01.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erik Dalheim (A)

Spørsmål

Erik Dalheim (A): "Nordkabel, som eier av kabel-TV-anlegg blant annet i Drammensområdet, har igjen gitt uttrykk for planer om vesentlige økinger av avgiften for kabel-TV-abonnenter.

Vil statsråden gjøre sitt til at Stortingets forutsetning om at brukerinnflytelse og kun reelle kostnader knyttet til utbygging og drift av slike anlegg, kan håndheves?"


Les hele debatten