Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 05.12.1990
Besvart: 09.01.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Vil Samferdselsdepartementet oppmoda dei flyselskapa som har konsesjon på innanriksruter, at dei tek omsyn til at det er to jamstelte målformer i Noreg, til dømes ved val av målform i dei blada som vert laga med tanke på passasjerane?"


Les hele debatten