Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til samferdselsministeren

Datert: 20.12.1990
Besvart: 09.01.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Etter at ferjeselskapet Color-line overtok store delar av Nordsjø- trafikken, er det signalisert dramatiske omleggingar av ferjetrafikken mellom Vest-Noreg og England/kontinentet. Dette vil slå svært uheldig ut for reiselivsnæringa i landsdelen.

Kan samferdselsministeren gjennom konsesjonspolitikk eller på anna vis påverka selskapet til å oppretthalda ein større del av dagens tilbod?"


Les hele debatten