Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til sosialministeren

Datert: 16.11.1990
Fremsatt av: Eva R. Finstad (H)
Besvart: 09.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Stortinget vedtok høsten 1987 at det skulle settes i gang ett-årig videreutdanning av hjelpepleiere i operasjonsteknikk og bevilget penger til dette. Utdanningen er likevel ikke kommet i gang på grunn av profesjons- strid og trusler fra enkelte sykepleiere.

Når vil sosialministeren sørge for at Stortingets vedtak blir iverksatt?" (Tatt opp av Eva R. Finstad)


Les hele debatten