Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 21.11.1990
Besvart: 09.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): ""Eldremilliarden" ble fordelt til kommunene etter en nøkkel, øremerket for bruk innen eldreomsorgen. Etter rundskriv fra den forrige sosialministeren brukte mange kommuner midlene til andre formål.

Vil statsråden vurdere å trekke tilbake rundskrivet, slik at praksis blir i tråd med stortingsflertallets intensjon?"


Les hele debatten