Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.11.1990
Fremsatt av: Inger-Marie Ytterhorn (FrP)
Besvart: 09.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Nyresyke Sue Tveit kjører 30 mil med taxi, mellom Sogndal og Førde, tre dager i uken for å få dialyse. Drosjekostnadene beløper seg til 400 000 kroner i året. Fylkeskommunen sier nei til at Sue Tveit kan få dialyse på sykehjemmet på hjemstedet, til en kostnad på 200 000 kroner.

Vil sosialministeren gripe inn overfor Sogn og Fjordane fylkeskommune, slik at Sue Tveit kan få sin dialyse på hjemstedet til en lavere kostnad for samfunnet?" (Tatt opp av Inger-Marie Ytterhorn)


Les hele debatten