Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.11.1990
Fremsatt av: Arne Skauge (H)
Besvart: 09.01.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Styresmakter, foreldre, elevar og studentar har i dag ingen uavhengig faginstans til å kunne samanlikne standard, effektivitet og eksamensvitnemål mellom norske og utanlandske utdanningssystem.

Kva vil statsråden gjera for å få til ordningar, til dømes gjennom eit europeisk organ, som kan utvikle slike påkravde evalueringsoppgåver?" (Tatt opp av Arne Skauge)


Les hele debatten