Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til handelsministeren

Datert: 13.12.1990
Besvart: 09.01.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Finansministeren bekjentgjorde 30. november 1990 at Regjeringen hadde vedtatt å øke GIEKs landramme på Sovjet til 750 millioner kroner. Den økte garantiramme har imidlertid ikke endret situasjonen for de berørte eksport- bedrifter.

Hva vil statsråden nå gjøre på bakgrunn av at Saugbrugsforeningen i Halden har varslet nedleggelse av celluloseproduksjonen sommeren 1991 hvis det ikke raskt finnes løsninger?"


Les hele debatten