Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Datert: 03.01.1991
Besvart: 09.01.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "I tråd med politiske ønsker blir det i Bergensområdet arbeidd for å redusera talet på buss-selskap. I år går Åsane Billag og Fana-Os-Milde Bilruta saman i eit selskap. Ifølgje Bergens Arbeiderblad den 29. desember 1990 må selskapet ved samanslåinga betala rundt 1 mill. kroner i omregis- treringsavgift for bussane. Dette kan vera eit hinder for samanslåing.

Vil statsråden sjå på regelverket slik at denne avgifta kan reduserast?"


Les hele debatten