Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til utenriksministeren

Datert: 10.01.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Europabevegelsen får kr 400 000 i driftsstøtte for 1991.

Vil utenriksministeren av rettferdsomsyn vurdere ei tilsvarande løyving til organisasjonen Nei til EF?" (Trukket)


Les hele debatten