Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 22.11.1990
Besvart: 16.01.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Det er ventet at ca 10 000 personer vil falle utenom dagpengesystemet ved at de har brukt opp sine a-trygderettigheter i løpet av 1990. Arbeids- søkeren må melde seg til arbeidsformidlingen hver 14. dag for å bli tatt med i Arbeidsdirektoratets ledighetsstatistikker og for eventuelt å få tilbud om arbeid eller tiltaksplass fra etaten.

Vil statsråden sette i verk tiltak for å fange opp denne gruppen som i dag lett faller utenom tilbud fra arbeidsformidlinga?"


Les hele debatten