Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Datert: 20.11.1990
Besvart: 16.01.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Husdyrkonsesjonsloven setter i dag begrensninger for driftsopplegg basert på gjenvinning av matavfall. Dette hindrer en miljømessig gunstig utnyttelse av matavfall som ressurs.

Vil statsråden medvirke til at lovens forskrifter får en utforming som gir en mer effektiv utnytting av produksjonsanlegg basert på sterilisering av matavfall?"


Les hele debatten