Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Datert: 21.11.1990
Besvart: 16.01.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Norske Meierier planlegger å investere i et anlegg for fraksjonering av smør. Et slikt anlegg vil være avhengig av betydelige subsidier samtidig som det setter hele den norske spiseoljeindustri i fare. Denofa og Lille- borg Fabrikker som er stor leverandør av spiseoljer, har derfor besluttet å redusere virksomheten og er i ferd med å si opp et stort antall ansatte.

Vil landbruksministeren ta et initiativ for å redde arbeidsplassene ved bedriften?"


Les hele debatten