Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Borregaard Industries Ltd. og Tofte Industrier har utslipp av klor- giftstoffet klorat til Oslofjorden. Til tross for at begge bedriftene slipper ut flere tonn av klorat, så har ikke Statens forurensningstilsyn konsesjonsbehandlet disse utslippene.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til å konsesjonsbehandle disse stoffene slik at utslippene kan bli redusert?"


Les hele debatten