Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren

Datert: 11.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Då Stortinget i desember 1987 handsama spørsmålet om flytebru over Salhusfjorden, vart det forutsett at det skulle opprettast ei styrings- gruppe, leia av statssekretæren i Miljøverndepartementet, for å sikre fiskeri- og miljøverninteressene. Ifylgje avisa Klassekampen for 7. januar 1991 er ei slik gruppe enno ikkje sett ned, trass i at anleggsarbeidet alt er kome godt i gang.

Vil miljøvernministeren ta noko initiativ i denne saka?"


Les hele debatten