Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til sosialministeren

Datert: 09.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "I sosialkomiteens budsjettinnstilling og i debatten om Sosialdeparte- mentets budsjett for 1991, ble det gitt uttrykk for et sterkt ønske fra komiteen om at innsatsen når det gjelder forskning om årsakene til krybbedød intensiveres, og at støttearbeidet overfor de pårørende bedres.

Hvordan vil sosialministeren følge opp dette?"


Les hele debatten