Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Amalgamallergi og skadeverknader, truleg som fylgje av kvikksølv- forgiftningar etter amalgamfyllingar, er etter kvart kjendt og mykje omtala. Trass i eit stort materiale som skulle vere overtydande, har ingen forbod kome.

Vil sosialministeren gjere fortgang i at vi får eit lovverk som hindrar nye tilfelle av forgiftning, og syter for best mogeleg reparasjon av dei skader som er gjort?"


Les hele debatten