Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til sosialministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Enda i dag, over 45 år etter krigens slutt, finnes det i Norge krigs- seilere og andre med senskader som ikke har fått erstatning etter krigs- påkjenninger. Rikstrygdeverket vurderer fremdeles slike skader i detalj, med deling i prosent på krigsskader og antatt andre årsaker.

Er statsråden villig til å skjære igjennom i forhold til regelverket og få en løsning i sakene til de få dette etter hvert gjelder?"


Les hele debatten