Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til sosialministeren

Datert: 11.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Bemanningssituasjonen i primærhelsetjenesten i deler av Troms og Nordland har forverret seg betraktelig etter opphevelse av stillingsstoppen for leger. Blant annet er situasjonen kritisk i distriktskommuner som Ibestad, Gratangen og Torsken.

Hva vil sosialministeren gjøre for å sikre befolkningen en forsvarlig legetjeneste?"


Les hele debatten