Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til sosialministeren

Datert: 11.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Tallet på rusmiddelbrukere som trenger behandling, øker. Samtidig står Sørum gård, Bergen kontaktsenter, rehabiliteringsgården Nittedal, Valborgland Senter og Tannvik Gård i fare for å bli nedlagt på grunn av manglende offentlig støtte.

Hva vil sosialministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten