Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Brøttum prestegard på Ringsaker er selt til høgstbydande som hadde lagt inn eit unaturleg høgt bod, langt over verdien av garden. Fylkesland- bruksstyret sette prisen ned med kr 300 000 før salet vart godkjent. Andre interessentar vart dermed utkonkurrerte på feilaktige premissar.

Er handsaminga og utfallet av denne saka eit uttrykk for statsråden si haldning til andre prestegardssal i framtida?"


Les hele debatten