Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til handelsministeren

Datert: 20.11.1990
Besvart: 16.01.1991 av handelsminister Eldrid Nordbø

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Import av klær og sengetøy fra utviklingsland er i dag underlagt importkvoter eller tollsatser opp til 25%, mens import fra EF-EFTA er fri.

Vil Regjeringen av hensyn til u-landene og norske forbrukere gå inn for å fjerne disse diskriminerende handelshindringene?"


Les hele debatten