Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Datert: 03.12.1990
Besvart: 16.01.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Bergens Tidende kunne 3. desember 1990 melde at barnehagenemnden i Stord kommune krevde stenging av et organisert dagmammatilbud hvor 3 dag- mammaer drev felles med 11 barn. Kommunen henviser til paragrafen i barne- hageloven som krever offentlig godkjenning hvis man har over 5 barn under 3 år, eller over 10 barn over 3 år.

Vil statsråden bidra til å gjøre regelverket til barnehageloven mer fleksibelt slik at det ikke stenger for tiltak av denne typen?"


Les hele debatten