Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Sigøynerbarnehagen i Oslo blir nå nedlagt, som en konsekvens av stats- budsjettet for 1991, og manglende politisk vilje fra flertallet i Oslo bystyre til å sikre driften. Dette kan neppe være i samsvar med Regjeringens og stortingsflertallets målsetting om økt barnehagedekning.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre barnehagetilbudet for sigøyner- barna?"


Les hele debatten