Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til barne- og familieministeren

Datert: 10.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "I tillegg til at statens overføringer til Oslo er blitt redusert de siste årene, er kommunen også blitt tvunget til å redusere sine utgifter for å oppnå bedre budsjettbalanse. Statsråden uttalte til media forrige uke at staten er rede til å samarbeide med Oslo og andre storbykommuner for å avhjelpe den aller verste nøden blant barn og ungdom.

Hvilke hjelpetiltak vil statsråden foreslå?"


Les hele debatten