Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 30.11.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Vil departementet ta initiativ til å gå gjennom lovreglar og avtale- verk med sikte på å fjerne unødige og kostnadskrevjande bindingar for norsk scenekunst?" (Trukket)


Les hele debatten