Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kulturministeren

Datert: 08.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Spørsmålet om hvem som skal eie og drive sendenettet for TV2 har forsinket utlysningen av TV2-konsesjon.

Når, og hvordan, vil Kulturdepartementet følge opp kirke- og under- visningskomiteens merknad i TV2-saka (Innst. O. nr. 2 for 1990-91) om at "Televerket må sikrast grunnlag for låneopptak og utbygging slik at TV2 kan leige kapasitet"?"


Les hele debatten