Spørretimespørsmål fra Johan C. Løken (H) til finansministeren

Datert: 07.01.1991
Besvart: 16.01.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Johan C. Løken (H)

Spørsmål

Johan C. Løken (H): "Avdelingsdirektør Kjelsrud i Kredittilsynet har ifølge Dagens Næringsliv av 7. januar 1991 uttalt at de økende tap i bankene på person- siden i hovedsak skyldes økende arbeidsløshet og skatteomlegginger.

Hvordan vil finansministeren sikre seg at gjennomføringen av skatte- reformen kan virke positivt i forhold til banktapene?"


Les hele debatten