Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til utenriksministeren

Datert: 29.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Bellona har fått opplysninger som tyder på at Sovjet forbereder nye prøvesprengninger på Novaja Semlja, kanskje allerede i april. Etter prøve- sprengningen 24. oktober 1990 ble det sagt fra de nordiske utenriks- ministrene at det ville bli tatt initiativ til en internasjonal konferanse om miljøfarene ved atomprøvesprengninger.

Hvilke initiativ er tatt for å få gjennomført en slik konferanse?"


Les hele debatten