Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 18.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ved Østfold energiverk/region Moss har strømabonnentene seks mill. kroner til gode i 1990. I dag praktiseres forskuddsbetaling av strøm- regningen uten ekstra renteutgifter for energiverket. I tillegg gis det ikke renter dersom abonnenten har innbetalt for mye i strømavgift. Dette betyr store gratislån til energiverkene.

Vil statsråden ta et initiativ for å bringe oppgjørsformen i strøm- sammenheng i tråd med former som er vanlig i annen forretningsvirksomhet?"


Les hele debatten