Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til kommunalministeren

Datert: 29.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Ved samordningen av nødmeldetjenesten i Sør-Troms bestemte Kommunal- departementet, i strid med den faglige tilrådning fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, at av distriktspolitiske grunner skal brannvars- lingen for Harstad legges til Gratangen interkommunale vaktsentral. Dette har Harstad kommune motsatt seg fordi kostnadene blir dobbelt så høye.

Vil departementet vurdere saken på nytt med bakgrunn i nye opplysninger?"


Les hele debatten