Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Hva kan gjøres for å styrke arbeidskontorenes kapasitet i forbindelse med den økte ledigheten, for Østfold gjelder dette Askim og de øvrige kontorer i fylket?"


Les hele debatten