Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 31.01.1991
Besvart: 06.02.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lærlinger får gjennomført lærlingekontrakter også om bedriften innskrenker eller legges ned, og hva vil departementet gjøre for å motivere bedrifter til å ta inn flere lærlinger?"


Les hele debatten